Hytter Ullensvang fjellstyre

Hyttene til Ullensvang fjellstyre blir leigd ut i sommarhalvåret (15. juni til 31. oktober). Innanbygdsbuande får moglegheit til å forhåndsbestille hyttene i reinsjakta.   

Fristen for å søke om hytteleige i sommar var 2. mai. Hytteleiga blir no fordelt. Dei som har søkt blir kontakta. Når dette er gjort blir det som er ledig lagt ut for booking direkte på Inatur.

Hytteleige i reinsjakta: Det blir ein ny søknadsrunde med frist ca. 15. juli - skjema for dette blir lagt ut på denne sida ca 15. juni.

Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskarar. Hyttene blir leigd ut i perioden 15. juni - 31. oktober.

Trykk på kartet til høgre for å sjå kor hyttene ligg


Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
  • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 90% av summen refundert
  • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
  • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no.
Blå knapp