Hytter Ullensvang fjellstyre

Hyttene til Ullensvang fjellstyre blir leigd ut i sommarhalvåret (1. juli til 31. oktober). 

Utleige 2024: Fjellstyret fordeler hytteleige etter søknad. Søknadsskjemaet for leige laurdag-laurdag i sommar (fram til reinsjakta) ligg i lenka under. Frist for å sende inn søknad er 2. mai. Tilbod om leige blir sendt ut snarast mogleg etter søknadsfristen, og seinast 13. mai. Det som er ledig etter tildeling blir tilgjengeleg på Inatur.Spørjeundersøking om fjellstyrehytta på Raudåna

Mange som søker om å leige Belebu er ikkje interessert i Raudåna som eit alternativ. Desse hyttene ligg berre nokre få hundre meter frå kvarandre. Fjellstyret ynskjer innspel om eventuelle tiltak for å gjera Raudåna meir attraktiv. Bruk skjemaet på lenka under. Frist 2. mai. 


Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskarar. Hyttene blir leigd ut i perioden 1. juli - 31. oktober.

Trykk på kartet til høgre for å sjå kor hyttene ligg


Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
  • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 80% av summen refundert
  • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
  • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no.