Hytter Ullensvang fjellstyre

Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskerar. Hyttene blir leigd ut i perioden 15. juni - 31. oktober.


Utleige av hyttene sommaren 2019:

Nettbasert tinging av overnatting blir nytta i 2019, som i 2018. Fjellstyret vil gi innanbygdsbuande i Ullensvang fyrsteretten til hyttene. Me tek difor i mot ynskje om overnatting frå innanbygdsbuande på e-post fram til 2. mai. Send ein e-post til ullensvang@fjellstyrene.no med ynskje om periode og hytte (gjerne med ein alternativ periode dersom du ikkje får fyrstevalet ditt). Hytteleiga blir fordelt raskt etter 2. mai, og utleigesidene på nett blir då opna for alle.

Utanbygdsbuande: Vent til byrjinga av mai, og book overnatting i fjellstyrehyttene på utleigesidene på nett når dei er opna.

Fjellstyret leiger ut heile hytta fram til jaktstart. Frå jaktstart er det mogleg å leige enkeltsenger.


Meir info om kvar av hyttene, og lenke til salsside:

 


Jakttilbod på Ullensvang statsallmenning


Fisketilbod på Ullensvang statsallmenning


Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
  • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 90% av summen refundert
  • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
  • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no

 

Hansbu
På Hansbu har Ullensvang fjellstyre ei steinbu og ei hytte
Steinbua på Hansbu