Hytter Ullensvang fjellstyre

Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskerar. Hyttene blir leigd ut i perioden 15. juni - 31. oktober.

Utleige av hyttene 2018:
Hyttene kan leigast via linkane under. 

I sommarvekene leiger me ut heile hyttene samla. I reinsjakta kan du leige ei og ei seng. 

Hyttene er låst, med unntak av Rogdabu som står open. Nøkkelen ligg i ein kodeboks ved sida av døra. Koden får du tilsendt på e-post når du har gjennomført eit kjøp på salssida.

Fjellstyret har hytter på Hansbu (Ullsbu og Rogdabu), ved Kvennsjøen (Raudåna og Raudåna-oppsynshytta) og ved Øvsta Bjørnavatnet (Persbu).
Naustet ved Nedsta Krokavatnet skal byggjast nytt i løpet av 2018, og er ikkje klar til utleige før i 2019.

Fjellstyret har båt liggjande ved Persbu, Raudåna og ved naustet ved Nedsta Krokavatnet. Båtane er til bruk for dei som leiger fjellstyret sine hytter. Ved Nedsta Krokavatnet skal det til ei kvar tid liggja ein båt på kvar side av vatnet, slik at folk kjem seg over.

Meir info om kvar av hyttene, og lenke til salsside:

Hansbu - Ullsbu
Hansbu - Rogdabu
Raudåna
Raudåna - oppsynshytta
Persbu
 
Lavvo ved Midtre Grøndalsvatn


Jakttilbod på Ullensvang statsallmenning


Fisketilbod på Ullensvang statsallmenning


Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
  • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 90% av summen refundert
  • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
  • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no

 

Hansbu
På Hansbu har Ullensvang fjellstyre ei steinbu og ei hytte
Steinbua på Hansbu