Fjelloppsynet

 

Alle Fjellstyra på Hardangervidda har gått saman om å drifte Fjelloppsynet. Det vil seie at alle tilsette er tilsett i Fjellstyra på Hardangervidda. Hardangervidda Fjelloppsyn er namnet som vert bruka på oppsynsdelen av selskapet. Fjelloppsynet utfører ulike arbeidsoppgåver for Fjellstyra og andre. Meir om fjelloppsynet i Noreg kan du lese her