Ulvik Statsallmenning

Ulvik statsallmenning ligg i nordre del av Ulvik herad i Hardanger, Hordaland. Allmenningen består av verhardt høgfjellsterreng, så du må vere utstyrt for alle vertilhøve. Barmarkssesongen tek sjeldan til før juli månad, det er gode tilhøve for vårskiturar eit godt stykke ut i juni.
Totalareal: 400.000 daa - Høgfjell: 363.000 daa – Isbre: 20.000 daa

Ulvik Statsallmenning

Ulvik statsallmenning ligg i nordre del av Ulvik herad i Hardanger, Hordaland. Allmenningen består av verhardt høgfjellsterreng, så du må vere utstyrt for alle vertilhøve. Barmarkssesongen tek sjeldan til før juli månad, det er gode tilhøve for vårskiturar eit godt stykke ut i juni.
Totalareal: 400.000 daa - Høgfjell: 363.000 daa – Isbre: 20.000 daa