Kontaktinformasjon Eidfjord fjellstyre

Rv 7 er den raskaste måten å kome deg til Eidfjord Statsallmenning på. Dette gjeld både nord og sør for vegen. Vegen inn frå Tråastølen til Tinnhylen er mykje bruka sommarsdagen og kan vere ein fin tur i seg sjølv. Ta med sykkelen så får du ein fin tur.

Oversiktskart Eidfjord SA

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontoret


Postadresse
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Gunnar Elnan
Sekretær
Telefon: (+47) 476 12 205
Epost: fjellstyret@eidfjord.kommune.no

Kontaktinformasjon Fjellstyret

Leiar
Lars Kristian Eidnes
Epost: lars-kristian.eidnes@mesta.no
Telefon: (+47) 995 19 901
Fjellstyremedlemer 2020-2023:

Medlem                                      Varamedlem (personlege)
1 Lars Kristian Eidsnes               Tom Karsten Garen
2 Nina Eiken                                Eirin S. Kvale
3 Knut Johan Medhus              Jan Arne Bu
4 Vidar Riber                             Irene Bjotveit Sæbø
5 Asle Øydvin                            Gunvall Medhus