Rauland Fjellstyre sine oppgåver

Rauland Fjellstyre er sett til å forvalte Rauland Statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Fjellstyret.