Velkomen til Fjellstyra på Hardangervidda

Fjellstyra på Hardangervidda er ei samanslutning av alle dei 6 Statsallmenningane på Hardangervidda. Fjellstyra forvaltar til saman ca 2,7 mill daa høgfjellsterreng.

Fjellstyra på Hardangervidda ynskjer alle velkomen til fjells!

Nytt frå Hardangervidda