Aktuell informasjon:

Fjellstyra opnar for søknad på villreinjakt ca 1 april. Søknadsfrist 2 mai.
Sjå det enkelte fjellstyret sine sider.

Informasjon om CWD

Fellingsresultat frå ditt område