Langavassbu

Ullensvang fjellstyre sine hytter blir leigd ut i sommarhalvåret (1. juli til 31. oktober). 

Info om utleige 2023 kjem på hovudsida for hyttene til Ullensvang fjellstyre utpå våren.


Langavassbu ligg ved Langavatnet. Kartlenke.
Det er to deler i hytta. Fjellstyret disponerer den eine delen, der det er fire sengeplassar. Det er dyner i hytta (tynne dyner i del 2).
Hytta er utstyrt med vedomn og kokeapparat.

Det er naust eit stykke mot Langavatnet, med båt og fryseboks som kan brukast av dei som leiger hytta. 

100,- per seng/døgn, dobbel pris for utanbygdsbuande.

NB! Når du har betalt for leiga får du tilsendt ein e-post som kvittering. Koden til nøkkelboksen står i kvitteringa. Sjekk spamfilteret viss du ikkje finn den e-posten!