Fiske i Ullensvang statsallmenning

Ullensvang statsallmenning har «uendeleg» med vatn og elvar – aure finn du overalt!

 

Kjøp fiskekort på 


Fellesfiskekort stongfiske Hardangervidda Vest


Garnfiskekort
Garnfiskekort for innanbygdsbuande i Ullensvang og Odda (utanom Røldal) kan du kjøpe på Inatur, eller på fyljande utsalsstadar:
Joker Skarsmo
Sport 1 Odda
Spar Nå
Fellestenestene, heradshuset i Kinsarvik

Garnfiskekort for utanbygdsbuande 
Det er vedteke å selja inntil 20 stk. vekeskort for garnfiske for nokre av vatna i statsallmenningen som kan kjøpast av utanbygdsbuande. Desse kjøper du på Inatur.


Garnfiskekort Eidfjord statsallmenning sør for midtlina i Nordmannslågen
Innanbygdsbuande i Ullensvang herad kan no kjøpe garnkort på Eidford statsallmenning sør for midtlina i Nordmannslågen hjå fellestenestene på heradshuset i Kinsarvik.

Fiske i Ullensvang statsallmenning er ikkje for pyser. Med det meiner me at du må òg vera glad i lange turar, for det tek deg 6- 7 timar å gå frå bilen til du er inne i Ullensvang statsallmenning, som ligg midt inne på Hardangervidda. Dette gjeld sama kva rute du vel. Det er 2 hovudruter inn i Ullensvang statsallmenning: Alt: 1: Du kan ta RV 7 over Hardangervidda til Tråastølen, (Eidfjord statsallmenning),  køyr Tinnhølvegen (bomveg) til parkeringsplass ved Tinnhylen. Derfrå ta beina fatt på turstien innover mot Sandhaug og vidare i retning t.d. Litlos. Du bør hugsa å kjøpa fiskekort på Eidfjord statsallmenning og, då du går forbi mange fine elvar og fiskevatn før du kjem inn i Ullensvang.  Alt: 2: Køyr E-134 til Røldal, ta av innover Valldalsvegen 14 km til parkering. Så er det beina fatt opp Vivassdalenl, gå turvegen i retning Litlos. Her går du over Røldal statsallmenning før du kjem inn i Ullensvang statsallmennig. Eit tredje alternativ er  å gå frå Haukelisæter (på E-134 over Haukelifjell) innover mot/over Røldal statsallmenning og vidare til Ullensvang statsallmenning. Dette alternativet er kanskje det lengste og tyngste, men ein flott tur. Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar.Rapportar og faktaark om aurebestandane i Ullensvang statsallmenning