Ulvik Fjellstyre sine oppgåver

Ulvik Fjellstyre er sett til å forvalte Ulvik Statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Fjellstyret.