Fiske i Røldal Statsallmenning

På allmenningen finn ein fiskevatn der ein kan fiske aure med stong av fin kvalitet. Stongfisket er ope for ålmenta, medan fiske med garn berre er for innanbygdsbuande.

Alle som ynskjer å jakta eller fiska må løysa løyve (kort).
 
Skitt fiske!!