Jakt

Ulvik Statsallmenning tilbyr jakt på småvilt og rein. Fjellstyret er sett til å forvalte jakta på Ulvik Statsallmenning. Her er det både småviltjakt og villreinjakt. På Ulvik SA kan alle jakte småvilt utan hund og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For villreinjakta er søknadsfristen 2 mai.

Ulvik fjellstyre foretok trekking av villreinkort den 04.05.2023. Trekkingslister er lagt ut.