Kontaktinformasjon til Rauland Fjellstyre

Rauland statsallmenning når du lettast frå Songavatnet (Trolldalsdammen). Sommarstid køyrer du heilt til dammen og parkerar her. Det er flotte båtutsett tilgjengelege her. Det er avgift for å køyre på Songavegen, pt 40,- som må betalast kontant.
Vinterstid er det god parkeringsordning med kontant betaling ved Fv 362.
For å kome inn til våre hytter må du rekne ca 1,5 times gange til Saltpytt dersom du tek båt til Våjordsvollen. Til meinsvatn er det 3-4 timar avhengig av oppakning og form. Har du ikkje båt går det fint å gå frå Trolldalsdammen. Du må då rekne deg ein god time ekstra.
Vinterstid må du i tillegg rekne med å gå frå fylkesvegen til dammen.

Oversiktskart Rauland Statsallmenning

Kart med hytter og grenser Utskriftsversjon
Ein ber om forståing for at våre tilsette til tider er mykje i felt og det kan derfor ta noko tid før det vert svara på epost/telefon.

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontoret

Postadresse
Vinjevegen 665
3890 Vinje

Sveinung Olsnes
Fjelloppsyn/sekretær

Telefon: (+47) 902 13 655
epost: rauland@fjellstyrene.no

Jegertelefon: 46 84 78 24

Jegertelefonen er berre aktiv i reinsjakta og er oppretta for at jegerar kan nytte dette nummeret for kontakt med fjellstyret i jaktrelaterte spørsmål.

Bankkonto i Tinn Sparebank: 2620 27 01336
Vipps nummer: 114646

Kontaktinformasjon Fjellstyret

Leiar
Ane Killingtveit
Epost: ak.sp@vinje.kommune.no
Telefon: (+47) 905 79 772Fjellstyremedlemer 2020-2023:

Medlem:                                  Varamedlem:
Marit Kåsa                              Trond Arild Pedersen
Ane Killingtveit                        Svein Loftsgarden
Jarle Nordjordet                      Arvid Juvland
Tor Åge Dale                           Hilde Hovden
Halvor Fehn                            Kjersti Torvetjønn