Kontaktinformasjon til Ulvik Fjellstyre

Allmenninga vert enklast nådd med tog til Finse eller Hallingskeid. Sommarsdagen er det ope asfaltert anleggsveg frå Osa i Ulvik opp på Osafjellet. Der har ein eit fint utgangspunkt for jaktturar i allmenninga, og fleire av hyttene er og lett tilgjengelege derfrå.

Oversiktskart Ulvik SA
Ein ber om forståing for at våre tilsette til tider er mykje i felt og det kan derfor ta noko tid før det vert svara på epost/telefon.

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontor

Postadresse
Postboks 2
5731 UlvikFjelloppsyn/sekretær
Ole Rune Røkenes
Telefon: 94978534
epost: ulvik@fjellstyrene.no

Kontaktinformasjon Fjellstyre

Leiar
Knut Sygnestveit
Epost: kn-sygne@online.no
Telefon: (+47) 97592980

Fjellstyremedlemer 2020-2024:
Knut Sygnestveit ( leiar )
Stig Yngve Røkenes ( nestleiar )
Atle Ulgenes
Kåre Olai Solheim
Johannes Sponheim

Varamedlemmer 2020-2024:
Per Are Halstensgård
Ole Rune Røkenes
Hulda Thorbjørnsen
Nils Branstveit
Jenny W. Johnsen