Kontaktinformasjon til Ulvik Fjellstyre

Allmenninga vert enklast nådd med tog til Finse eller Hallingskeid. Sommarsdagen er det ope asfaltert anleggsveg frå Osa i Ulvik opp på Osafjellet. Der har ein eit fint utgangspunkt for jaktturar i allmenninga, og fleire av hyttene er og lett tilgjengelege derfrå.

Oversiktskart Ulvik SA
Ein ber om forståing for at våre tilsette til tider er mykje i felt og det kan derfor ta noko tid før det vert svara på epost/telefon.

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontor

Postadresse
Postboks 2
5731 UlvikDagleg leiar
Ole Rune Røkenes
Telefon: 94978534
Epost: ulvik@fjellstyrene.no

Kontaktinformasjon Fjellstyre

Leiar
Atle Ulgenes
Telefon: 90597079
 
Fjellstyremedlemmer 2024-2027: 
Atle Ulgenes (leiar)
Stig Yngve Røkenes (nestleiar)
Kåre Olai Solheim
Johannes Sponheim
Katrina Kvåle Hellesnes

Varamedlemmer 2024-2027:
Annlaug Brandstveit
Annlaug Midtrød
Sjur Rondestveit
Trine Ludvigsen
Ingvild Breien Sygnestveit