Jakttilbod hjå Ullensvang fjellstyre

Ullensvang Fjellstyre tilbyr jakt på småvilt, rein og elg. På Ullensvang SA kan alle jakte småvilt og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For reinsjakta er søknadsfristen 2 mai. Du må søkje elektronisk via Inatur. For å søkje jakt hjå Odda fjellstyre må det sendast søknad direkte til Odda Fjellstyre.

Utdeling av reinskort for innanbygdsbuande:

Måndag 22. juli kl. 18-19 i kantina i heradshuset i Kinsarvik

Tysdag 23. juli kl. 18-19 på biblioteket på Åkre

 

Traktorkøyring til Hansbu:

Fjellstyret har inntil 10 løyve for traktor til Hansbu i løpet av jakta. Dei som ynskjer å køyre må ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no. Ta med ca kor tid du har tenkt deg inn og ut.

Jaktlag i reinsjakta på Ullensvang statsallmenning 2019:

  • Jegerar som har fått tildelt fellingsløyve på villrein i Ullensvang statsallmenning kan organisere seg i jaktlag på inntil fem personar.
  • Det kan berre dannast jaktlag med kort stempla HA-281 eller HA-282. Alle på jaktlaget må vera tildelt slike fellingsløyve. 
  • Ein person kan berre vera medlem i eit jaktlag. 
  • Det kan ikkje dannast jaktlag med kort som er tildelt unge fyrstegongsjegerar. 
  • Kort som gir fellingsløyve på Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen kan nyttast i jaktlag, men jaktlagsmedlemmene kan berre nytta desse korta på Ullensvang statsallmenning (ikkje Eidfjord statsallmenning sør for Nordmannslågen). 
  • Jaktlagsavtalen gjeld berre for Ullensvang statsallmenning, ikkje andre vald som det er inngått samjaktsavtale med.
  • Alle medlemmene i jaktlaget skal ha ein kopi av jaktlagsavtalen med seg under jakta. Jaktlagsleiar skal signere avtalen før jakta.
  • Jaktlagsleiaren har hovudansvaret for jaktlaget, men alle medlemmene er ansvarlege for at jaktlaget ikkje skyt fleire dyr enn samla kvote. Det er påbode med samband mellom medlemmene under jakta.

 Oppretting av jaktlag: Send ein e-post til ullensvang@fjellstyrene.no med namna på dei som skal vera på jaktlag innan sundag 21. juli. Opplys om kven som er jaktlagsleiar.

 

Småviltjakt

 

 
Elgjakt