Jakttilbod hjå Ullensvang fjellstyre

Ullensvang Fjellstyre tilbyr jakt på småvilt, rein og elg. På Ullensvang SA kan alle jakte småvilt og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For reinsjakta er søknadsfristen 2 mai. Du må søkje elektronisk via Inatur. For å søkje jakt hjå Odda fjellstyre må det sendast søknad direkte til Odda Fjellstyre.

Fellingsresultat Ullensvang statsallmenning (HA 282) 2018

Det blei felt 54 dyr på Ullensvang fjellstyre sine kort i år. Det gir ein fellingsprosent på 56,8.

  Kalv 1 1/2-åring 2 1/2 år og eldre I alt
Hanndyr 3 0 35 38
Hodyr 2 2 12 16
I alt
5
2
47
54
 

Småviltjakt

 

 
Elgjakt