Jakttilbod hjå Ullensvang fjellstyre

Ullensvang Fjellstyre tilbyr jakt på småvilt, rein og elg. På Ullensvang SA kan alle jakte småvilt utan hund og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For reinsjakta er søknadsfristen 2 mai. Du må søkje elektronisk på lenka under. For å søkje jakt hjå Odda fjellstyre må det sendast søknad direkte til Odda Fjellstyre.


Ullensvang fjellstyre har løyve til inntil 10 turar med traktor på slepa Sandhaug-Hansbu i tidsrommet 17. august til og med 26. september - søknadsfrist 20. juli

Dei som ynskjer å køyra sender ein e-post til ullensvang@fjellstyrene.no innan 20. juli med fyljande info:

- Namn og telefonnummer til sjåfør

- Registreringsnummer på traktor

- Tidspunkt for tur/retur så nøyaktig som råd er

Tildeling av turar blir gjort straks etter 20. juli.

Ta kontakt med sekretær Steinar Lund på e-postullensvang@fjellstyrene.noeller telefon 482 70 778 ved spørsmål.
Trekkingsresultat reinskort for innanbygds 2018

Info om reinsjakta på Ullensvang statsallmenning 2018

Trening og oppskyting Folgefonn skyttarlag
Trening og oppskyting Ullensvang skyttarlag
Trening og oppskyting Espe skyttarlag

 

Småviltjakt

 

 
Elgjakt