Jakttilbod hjå Ullensvang fjellstyre

Ullensvang Fjellstyre tilbyr jakt på småvilt, rein og elg. På Ullensvang SA kan alle jakte småvilt og sende søknad om å få jakte rein kvart år. For reinsjakta er søknadsfristen 2 mai. Du må søkje elektronisk via Inatur. For å søkje jakt hjå Odda fjellstyre må det sendast søknad direkte til Odda Fjellstyre.

Oppheving av fredingssoner på Ullensvang statsallmenning frå og med sundag 16.9. kl. 0700 og ut jakta:

Ullensvang fjellstyre har gjort fylgjande vedtak:

Ullensvang fjellstyre opphevar fredingssonene på Ullensvang statsallmenning frå og med sundag 16.9. kl. 0700 og ut jakta. Verknaden av vedtaket skal vurderast etter jakta.

Det er gjort tilsvarande vedtak i Eidfjord fjellstyre og Røldal fjellstyre, slik at alle fredingssonene på dei tre statsallmenningane er oppheva frå og med sundag 16.9 kl. 0700 og ut jakta (siste jaktdag sundag 23. september).

Opning av grenser siste del av reinsjakta 2018:

Vedtak: Eidfjord fjellstyre ( HA 283 ), Ullensvang fjellstyre ( HA 282 ), Odda fjellstyre ( HA 281 ) og Røldal fjellstyre ( HA 280 ) inngår felles gjensidig samjaktavtale for villreinjegerar med løyve på nemnde statsallmenningar f.o.m. 13. september t.o.m. 23. september 2018. Noverande fredingssoner vil gjelde for heile perioden.


Køyring med traktor til Hansbu i jakta:

Førebels plan for køyring til Hansbu er lagt ut under. Det kan bli endringar utover i jakta. Ta kontakt direkte med sjåføren.

 
Sjåfør Telefonnummer Registreringsnummer Dato inn Dato ut Detaljar
Johannes Aga 95023575 RT 2788 19. august seinast 25. august         
Arne O. Lutro/Inge Nedrevåg

95065457/

90669873

ND 8635/

KC 1603

20. august 25. eller 26. august Ein av dei køyrer. Kolli kan leverast på Lutro i dagane før, eventuelt på Tinnhølen før kl. 1500 20. august.
Jan Arne Terjesen          90119978 TH 1819 Inn til starten av jakta             
Sigmund Utne 97419552 NX 1700 ca. 25. aug    
Tomas Hesthamar 97506440 TH 3094 Ca. månadsskiftet aug-sept    
Per Sigurd Hegerland 48138646 ND 8635 Ca. 8. sept.    
Kjell Hauso 90031211  ST 2667 Ca. 8. sept. Ca. 20. sept.  
           
           

Tildelt kort 2018

Varalista (ny oppdatering kjem sundag 2. september):
Info om reinsjakta på Ullensvang statsallmenning 2018

Trening og oppskyting Folgefonn skyttarlag
Trening og oppskyting Ullensvang skyttarlag
Trening og oppskyting Espe skyttarlag

 

Småviltjakt

 

 
Elgjakt