Kontaktinformasjon til Øvre Numedal Fjellstyre

 

Aktuelle innfartsvegar er RV 7 opp Hallingdal via Geilo og så vestover. Lett innfart fra Halne med rutebåt på Halnefjorden.Til Tinnhølen (tar av ved Tråastølen v/Dyranut)med bil, parkering på Tronsbu. Fra Geilo kan du også ta sørover til Dagali og kjøre inn Seterdalen. RV 40 opp Numedal gir grei innfart. Da kan du ta videre inn til Solheimstulen eller via Dagali. Sørfra kjem du til Mår og kan ta rutebåt til Mårbu (båten går fra Synken og du kjører opp ved Tinn/Austbygd). Ein fin tur er å ta båten til  Mogen på Møsvatn.

Oversiktskart Øvre Numedal SA

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontoret

Postadresse
PB 51
3631 Rødberg

Sten-Rune Jensen
Fjelloppsyn/Sekretær

Telefon: (+47) 991 09 720

Epost: ovre.numedal@fjellstyrene.no
eller: sten-rune.jensen@fjellstyrene.no
Kontonummer: 2333 08 25650

Vippsnummer: 538285

Kontaktinformasjon Fjellstyret

Vebjørn Håvardsrud
Leiar
Telefon: (+47) 924 96 789
Epost: vebjorn@haavardsrud.no
Fjellstyremedlemer 2019-2023:

Vebjørn Håvardsrud, leiar
Thov G. Wetterhus, nestleiar
Arve Bjerke
Lars Ole Svendsen
Nils Vøllo
Anders Eriksrud
Kjell Kristiansen