Kontaktinformasjon til Øvre Numedal Fjellstyre

 

Aktuelle innfartsvegar er RV 7 opp Hallingdal via Geilo og så vestover. Lett innfart fra Halne med rutebåt på Halnefjorden.Til Tinnhølen (tar av ved Tråastølen v/Dyranut)med bil, parkering på Tronsbu. Fra Geilo kan du også ta sørover til Dagali og kjøre inn Seterdalen. RV 40 opp Numedal gir grei innfart. Da kan du ta videre inn til Solheimstulen eller via Dagali. Sørfra kjem du til Mår og kan ta rutebåt til Mårbu (båten går fra Synken og du kjører opp ved Tinn/Austbygd). Ein fin tur er å ta båten til  Mogen på Møsvatn.

Oversiktskart Øvre Numedal SA

Kontaktinformasjon Fjellstyrekontoret

Postadresse
PB 51
3631 Rødberg

Sten-Rune Jensen
Fjelloppsyn/Sekretær
Telefon: (+47) 991 09 720
Epost: ovre.numedal@fjellstyrene.no
eller: sten-rune.jensen@fjellstyrene.no


Innbetaling til fjellstyret:
Kontonummer: 2333 08 25650
Vippsnummer: 538285

Kontaktinformasjon Fjellstyret

Vebjørn Håvardsrud
Leiar
Telefon: (+47) 924 96 789
Epost: vebjorn@haavardsrud.no


Fjellstyremedlemer 2024-2027:
Vebjørn Håvardsrud, leiar
Lars Ole Svendsen, nestleiar
Anders Eriksrud
Kjell Kristiansen
Nils Strømmen
Målfrid Toeneiet
Jan Birger Nymoen