Hytter og steinbuer

Her får du en oversikt over våre 6 hytter og 9 steinbuer.

Alle våre hytter er avlåste og må bestilles via iNatur i jaktsesongen er det avholdt egene avdelinger for villreinjegerne, informasjon om dette sendes ut i egen epost før jakta. Småviltjegere som ønsker overnatting må sende en bestilling til fjellstyret pr epost: ovre.numedal@fjellstyrene.no.  Steinbuene står åpne og du finner betalingsinformasjon på bua eller det kan betales pr vipps. VIPPSNR. 538285.
INFORMASJO ANGÅENDE KORONA OG TILTAK FOR BEGRENSNING AV SMITTE VED UTLEIE:

Smittepresset på fjellstyrets hytter er relativt lavt. For å redusere risikoen ytterligere ber vi alle leietakere følge råd og retningslinjer på helsenorge.no og fhi.no, samt råd og retningslinjer i dette informasjonsskrivet.

Før avreise:
Hvis du mistenker smitte før hytteoppholdet ikke oppsøk Fjellstyrets hytter og buer. Kontakt oss på, tlf 99109720

Under oppholdet:
Avslutt oppholdet og send oss snarest mulig et SMS-varsel eller ring oss på vår telefon nr. 99109720 slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.

Etter oppholdet, inntil 14 dager:
send snarest mulig et SMS-varsel eller ring oss på vår telefon nr. 99109720 slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.

Forholdsregler ved ankomst og avreise:
ved ankomst til hytta vask alle berøringsflater (håndtak og lignende). Bruk helst engangsklut med såpe og vann

ha med deg engangskluter, såpe, engangsutstyr for bespisning og toalettpapir. Ønsker du å bruke hånddesinfeksjon, må du ta med dette selv

Ved avreise fra hytta gjør ordinært renhold med såpe og vann. Husk spesielt vask av alle berøringsflater (håndtak, armlener og lignende)