Hytter og steinbuer

Her får du en oversikt over våre 6 hytter og 9 steinbuer.

Alle våre hytter er avlåste og må bestilles via iNatur i jaktsesongen er det avholdt egene avdelinger for villreinjegerne, informasjon om dette sendes ut i egen epost før jakta. Utenbygds småviltjegere som ønsker overnatting søke om jakt med hytte på våre søknadssider på inatur.no. Steinbuene står åpne og du finner betalingsinformasjon på bua eller det kan betales pr vipps. VIPPSNR. 538285.
INFORMASJO ANGÅENDE KORONA OG TILTAK FOR BEGRENSNING AV SMITTE VED UTLEIE:

Smittepresset på fjellstyrets hytter er relativt lavt. For å redusere risikoen ytterligere ber vi alle leietakere følge råd og retningslinjer på helsenorge.no og fhi.no, samt råd og retningslinjer i dette informasjonsskrivet.

Før avreise:
Hvis du mistenker smitte før hytteoppholdet ikke oppsøk Fjellstyrets hytter og buer. Kontakt oss på, tlf 99109720

Under oppholdet:
Avslutt oppholdet og send oss snarest mulig et SMS-varsel eller ring oss på vår telefon nr. 99109720 slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.

Etter oppholdet, inntil 14 dager:
send snarest mulig et SMS-varsel eller ring oss på vår telefon nr. 99109720 slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.

Forholdsregler ved ankomst og avreise:
ved ankomst til hytta vask alle berøringsflater (håndtak og lignende). Bruk helst engangsklut med såpe og vann

ha med deg engangskluter, såpe, engangsutstyr for bespisning og toalettpapir. Ønsker du å bruke hånddesinfeksjon, må du ta med dette selv

Ved avreise fra hytta gjør ordinært renhold med såpe og vann. Husk spesielt vask av alle berøringsflater (håndtak, armlener og lignende)