Hytter og steinbuer

Her får du ein oversikt over våre 6 hytter og 9 steinbuer.

Generelt er det slik at hyttene er låste og det må bestillast leige av desse. Steinbuene står opne og du finn betalingsinformasjon på bua eller her på desse sidene.