Hytter Røldal Fjellstyre

Røldal Fjellstyre eig og driftar 3 hytter og steinbuer i Røldal Statsallmenning.

Røldal fjellstyre forvaltar tre hytter som nyttast flittig i samband med jakt og fiske:
  • Ninive som ligg i vestenden av Holmavatnet ved ruta til Litlos.
  • Hellevassbu ("gamlebua") ligg like nord for turisthytta ved Hellevatnet.
  • Eriksbu er husværet nord for Hellevatnet, rett sør for Sandvikenuten.


Koronainformasjon:

Alle fjellstyrehyttene er pr no stengd for bruk. Dette fylgjer av nasjonale retningslinjer og pålegg. Styret i Fjellstyra på Hardangervidda gjorde slikt vedtak i møte 20.03.20:

•    Alle hytter stengast for bruk ut mai dersom ikkje nasjonale og lokale retningslinjer vert endra. Styret tek opp att dette spørsmålet seinast i møte i juni. Dersom reningslinjer på nasjonalt og lokalt nivå endrast vesentleg før dette kan styret ta det opp til vurdering før. Ein ynsker ei felles opning av alle fjellstyrehytter på Hardangervidda.

Gamlabue

Ligg ved turistløypa rett vest for Hellevassbu turisthytte (låst).
Ninive

Ligg ved Holmavatnet langs turistløypa mellom Valldalen og Litlos (låst).
Eriksbu

Ligg ved nedre Hellevatn.