Tilsette

Hardangervidda Fjelloppsyn har 5 fast tilsette medarbeiderar (1 er  i permisjon og to stillingar er for tida ubemanna). Hovudkontoret ligg i Ål. Ved sidan av feltmessig oppsyn, registrering og skjøtsel tek dei tilsette hand om sekretariata for fleire av fjellstyra på Hardangervidda og har kontorstad på fjellstyrekontor i Ulvik, Kinsarvik og Rødberg.
Georg Gjøstein
Dagleg Leiar, fjelloppsyn 
   Sekretær Rauland Fjellstyre

Kontorstad: ÅL
Adresse: Kvinnegardslie 451,
3570 ÅL

Mobiltelefon: 90213630

hardangervidda.
fjelloppsyn@fjellstyrene.no
rauland@fjellstyrene.no
Sten Rune Jensen
Fjelloppsyn
Sekretær Øvre Numedal Fjellstyre
Sekretær Ullensvang Fjellstyre

Kontorstad: Rødberg/Uvdal
Adresse: Bakkanvegen 65, 3632 Uvdal

Telefon:991 09 720

sten-rune.jensen@fjellstyrene.no
ovre.numedal@fjellstyrene.no
ullensvang@fjellstyrene.no