Organisering

Fjellstyra på Hardangervidda administrerar 6 statsalmenningar som omfattar til saman 1/3 av heile området og omlag 50 % av nasjonalparken.
Alle fjellstyra har gått saman i ein interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon som heiter Fjellstyra på Hardangervidda as. Det er her alle våre fjelloppsyn er tilsett.

Historikk

Fjellstyra på Hardangervidda as er eit resultat av ei samanslåing mellom den politiske samanslutninga Samarbeidsorganet for fjellstyra på Hardangervidda (SfH) og Hardangervidda Fjelloppsyn as.
Hardangervidda Fjelloppsyn as var ei verksemdsoverdraging frå det som tidlegare heitte Oppsynsutvalet for Hardangervidda. Fjellstyra på Harangervidda har hatt eigne tilsette oppsyn frå tidleg på 1970 talet.

Medlemer i Fjellstyra på Hardangervidda

I Fjellstyra på Hardangervidda er det dei 6 fjellstyra på Hardangervidda som er aksjonærar. Dette er: Ullensvang,Eidfjord, Ulvik, Øvre Numedal, Røldal og Rauland. I tillegg har Hardangervidda Grunneigarsamskipnad ein liten aksjepost.