Reinsjakt utanbygds

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknadsfrist for jaktkort er 2. mai. Fjellstyret legg opp til søknadar på Inatur.no i år. Søknadar utanom dette vert ikkje handsama. Dersom du har problem med å søkje på denne måten-ta kontakt med fjellstyrekontoret.