Reinsjakt utanbygds Ullensvang statsallmenning

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknadsfristen var 2. mai. Trekkinga vil bli gjennomført når kvota er klar, og koronasituasjonen er avklart.