Reinsjakt utanbygds Ullensvang statsallmenning

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknadsfrist for reinskort er 2. mai. Lenke til søknadsside for reinsjakta 2024 blir lagt ut på denne sida ca. 1. april.