Reinsjakt innanbygdsbuande

Søknadsfristen var 2. mai. Trekking av korta vil bli gjort når kvota er klar, og koronasituasjonen er avklart. Truleg i løpet av mai.

Villreinjakta er regulert etter § 23 og 24 i Fjellova.