Aktuell informasjon frå Ulvik Fjellstyre:
04.06.20
Fjellstyre arbeider i desse dagar med salssida på Inatur. Framlegg til vedtak om å dele allmenningen inn i jaktfelt er sendt på høyring til Ulvik herad. Kortsalet vert opna på Inatur.no så snart høyringsvar frå heradet føreligg.
07.07.20
13.08.20
Grunna sein sommar i fjellet er garnsesongen utvida frå 15. september t.o.m. 30. september.