Informasjon om skrantesjuke

Torsdag 10 september vart det påvist ei positiv prøve for Skrantesjuke (CWD) på Hardangervidda.

Her vil du finne linkar til relevante sider med informasjon om CWD:

Les om STØNAD TIL HEKLIKOPTERFRAKT OG TILGANG TIL DYREPOISJONAR samt anna om jakta i linken nedanfor: 

https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke-cwd/villreinjakt-pa-hardangervidda-2021/

Mattilsynet

Veterinærinstituttet

Miljødirektoratet