Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar å fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Dersom du har merknader til sakene og ynskjer innsyn i saksutgreiing - ta kontakt med fjellstyrekontoret.

Saksoversikt til neste møte:


Tidspunkt: Fredag 3 april
Stad:  Epost/telefon    


Saker til styremøtet:

Sak 15/20: Reinsjakta 2020
Ane Killingtveit                    Sveinung Olsnes
Leiar                            Sekretær