Småviltjakt Røldal Statsallmenning

Småviltjakt på Røldal statsallmenning er utan hund. Sjå elles våre sider på Inatur.no

Røldal fjellstyre tilbyr 1 stk gratis dagskort til alle fyrstegongsjegerar som har avlagt jegerprøven etter 1. januar 2023!

Parkering langs E 134 Haukelifjell i anleggsperioden

Fjellstyret har sett startdato for sal av jaktkort på småvilt til 1. september. Det blir gjort ei vurdering av bestandssituasjonen før eventuell opning for sal av jaktkort.

Det kan framleis jaktast smårovvilt. Jaktkort for smårovvilt gjeldande frå 1. januar til og med 30. september kan kjøpast på Inatur.