Småviltjakt
Småviltjakta på Øvre Numedal SA er populær. Jakta reguleres av Fjelloven gjennom vedtak i fjellstyret.
For tida er jakta delt opp i flere jaktfelt og den er og regulert i ulike tider for ulik type jakt (med og uten hund).

Søknadsfristen for årets småviltjakt er ute. Om det åpnes for mer salg vil dette skje via inatur. Informasjon legges ut på hjemmesiden og facebooksiden