Reinsjakt utanbygds

Øvre Numedal Fjellstyre kan i enkelte år tilby jakt på rein også for utenbygdsjegre. Dette vil bli kunngjort her på denne siden. Dersom det blir åpnet for jakt for utanbygds vil du kunne søke på dette via linken under.
Alle søknader på villreinjakt i 2022 vil gå via Inatur.no. Du skal søke via linken over. Søknadslinken ble aktivert 1 april og søknadsfristen er 2 mai. 

Viktig: Husk å betal jegeravgiften i god tid før 2 mai. Du vil ikke kunne betale for jaktkortet ditt før du har betalt jegeravgiften. Dette blir sjekka automatisk via jegerregisteret og er et absolutt krav for å få betalt kortet.
Trekningsresultat og prioriteringsliste for utenbygdsboende- jakta 2022: 
PRIORITERINGSLISTE UTENBYGDS 2022- HA55