Reinsjakt innanbygds

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. Søknader om villreinjakt for innanbygdsbuande vil følge same mal som tidlegare. Fristar og annan informasjon vert lagt ut her.

Frist for å søkje kort som innanbygdsbuande er på Røldalsmarknaden kvart år.


Aktuell informasjon om årets jakt:

Søknadsskjema for villreinjakt 2020 finn du her

Pga. koronasituasjonen, vil Fjellstyret i år ta imot søknader elektronisk på roldal@fjellstyrene.no

Dette gjeld søkjerar som føler dei passar inn i kategorien «innanbygdsjeger» eller «utflytt Røldøl». Alternativt kan søknaden gjerast skriftleg ved å fylle ut skjema og levere i postkassa. Søknad må vere levert innan 21. juni. Andre søkjerar MÅ nytte Inatur (søknadsfrist 7. juni). 

NB! Gjeld innanbygdsjegerar: Om du ynskjer å søkje om kort som fyrstegongsjeger, ynskjer å kjøpe ekstra fellingsløyve (bukk eller fritt dyr), eller vil søkje om å ta ut eit redusert antal kort (student, eldre/ufør eller ektepar/samboar), MÅ du opplyse om dette på søknaden. (Kva vilkår som gjeld, finn dykk i møtereferatet frå Fjellstyremøte den 11. mai. Desse ligg på nettsida.)


Bli også med på spørjeundersøking om hytter på Røldal SA

Samjaktavtale HA 300

Samjaktavtale HA 290

Skjema for dokumentasjon av samjaktavtale