Søkerlister villreinjakta 2022

Da er søknadsfristen ute og søkerlisten publiseres før trekking- ber alle som har søkt om å sjekke listene innen 05.05. 

Er det feil eller noen mangler fra lista vennligst ta kontakt med fjellstyret snarest: ovre.numedal@fjellstyrene.no eller på telefon: 99 10 97 20

SØKERLISTE UVDAL

SØKERLISTE NORE

SØKERLISTE ROLLAG

SØKERLISTE UNGDOM

SØKERLISTE UTENBYGDS

Søknadsfrister og informasjon om hytteutleie og jakta 2022

Søknadsfristen for småviltjakt og villrein og elgjakta er 02.05.22!

Fjellstyret har åpnet søknadssidene for både villreinjakta, elgjakta og småviltjakta 

Villreinjakta deles inn i to søknadssider, en for innenbygds og en for utenbygdsjegere.

Vi vet det er mange som gleder seg til høstens jakt og foreløpig observasjoner tyder på at det er en solid fuglebestand øst på vidda. Småviltjakta vil ha flere salgssider fordelt på en side for innenbygds og flere sider for utenbygds med fordeling bl.a på de fire jaktfeltene. For utenbygdsjegere vil dette være et trekningsbasert system der det kjøres en trekning blandt alle søkere og tildeling ut fra denne trekningslisten. Fjellstyret har åpnet opp for søknad for utenbygds på jakt med sengeplass på hytte. Det er viktig å merke seg at hyttene har flere brukere og man må påregne å dele kjøkken og oppholdsrom med andre på fjellstyrets hytter.

Jaktkortene er delt inn i følgende perioder:

Jaktperiode 1: 10-14.09

Jaktperiode 2: 15-20.09

Jaktperiode 3: 21-27.09

Jaktperiode 4: 28-04.10

Sesongkort

Fjellstyret har vanligvis åpnet for salg av dagskort og ukeskort i perioden 05.10-30.11 som direktesalg med åpning den 20.08. Dette etter en vurdering av taksresultatene i august. 


Hytteutleie 2022
Fjellstyret gjorde følgende vedtak på styremøte 29.03.22 om hytteutleie for 2022:

1. Sommersesongen frem til villreinjaktstart: Forhåndsbestilling av hytte for
innenbygds, frist 05.06. Resttiden legges ut via inatur.no, gjelder ikke
Bakketjønn og Vegerhovd.
2. Villreinjakta frem til småviltjaktstart. Hyttene er forbeholdt innenbygdsboende
til villreinjakt og garnfiske. Førstemann til mølla prinsippet
3. Småviltjakta; utleie av følgende til utenbygds: Grønenuten 4s, Kolven 6s,
Ribbohæ, 9s, Bakketjønn 4s(fra 15.09), Jegerbu 8s(fra 15.09). Følgende
avholdes til innenbygds: Grønenuten 1s(kan forhåndsbestille hele hytta før
05.06), Kolven 4s, Bakketjønn 6s, Jegerbu 7s, Vegarhovd 16s.
Uttdrag fra møteboka:
Sak 13/22: Hytteutleie 2022

Fjellstyret har i det siste året hatt hyttene ute for bestilling via inatur.no. Det som er gledelig for 2022 er at problemene rundt pandemien og blanding av folk på hyttene er opphørt. Dette medfører at alle brukerne av fjellstyrehyttene må belage seg på å dele hyttene og kjøkken med andre brukere. Sesongen for hyttene til fjellstyret kan grovt sett deles i fire; 1. Sommer, før villreinjakta 2. Villreinjakta frem til småviltjaktstart 3. Småviltjakta 4. Vinter

For sommerperioden før villreinjakta virker det som innenbygds setter pris på å kunne ha avdelingene for seg selv. På Bakketjønnhytta er det flere familier som har vært på fiske på sommeren og det samme gjelder Vegarhovdhytta. En mulighet er derfor å videreføre prøveordningen fra i fjor med forhåndsbestilling av hytte for innenbygdsboende før sommeren. Resttiden legges ut for bestilling via inatur. Bl.a Kolven har og kan være interessant for utenbygds fiskere som er på utkikk etter husvære sommerstid. Både innenbygds og utenbygds kan bestille via inatur.no

I villreinjakta blir hyttene stengt for bestilling. Innenbygds har fortrinn og koden sendes ut med jegerinfo. Vanligvis er det noe begrensninger på hyttene i denne perioden grunnet sanken til beitelagene. Innenbygds finner stort sett gode løsninger på bruken og denne praksisen har vært lite konfliktfylt. De som skal på garnfiske får lik informasjon som villreinjegerne og håndtere dette godt ift bruk og tilpasning.

For småviltjakta har utleieordningen for 2021 fungert godt. Fjellstyret solgte pakker med overnatting og dette ga forutsigbarhet for jegerne. Det var misnøye fra enkelte lokale på denne ordningen før jakta i fjor, men fjellstyret har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger etter jakta på dette. Det foreslås å videreføre dette i en viss grad i år. Skjema under viser oversikt over hyttene og antall sengeplasser tilgjengelig:

 

Ut fra skjema så foreslåes det å leie ut 31 sengeplasser i fuglejakta til utenbygds og beholde 35 til innenbygds. Dette vil sørge for at innenbygds i stor grad har tilgang til hytte for å utøve villreinjakta, garnfiske og småviltjakt. Med denne ordningen vil man sørge for at innenbygds kan ta seg inn på alle fjellstyrehyttene også i småviltjakta, selvfølgelig med noen begrensninger på kapasitet, men det er stort sett mulighet for ekstramadrasser på de fleste hyttene. Bakketjønnhytta avholdes i stor grad for innenbygds med unntak av et soverom på inntil 4 personer. Ribbohæ foreslås utleid til utenbygds men vil ha 2 sengeplasser på hemsen til innenbygds ved behov. På Grønenuten er det begrenset med plass, men her foreslås det å kun leie ut 4 sengeplasser til utenbygds men at det da er mulighet for en sengeplass til innenbygds og evt. en ekstramadrass på gulvet ved behov. Grønenuten kan vurderes å åpnes for forhåndsbestilling for innenbygds for de som ønsker det. På Kolven avholdes det ene soverommet til innenbygds. Oppsynsrommet avventes mtp på villreinsituasjonen. Vegarhovd og Jegerbu leies ut som tidligere.

Fjellstyret gjorde vedtak om stenging av hyttene i vinter og dette vil stå seg til man eventuelt gjør et nytt vedtak.

Steinbuene står fortsatt åpne og brukes etter førstemann til mølla prinsippet. Etter oppslag på buene med vippsbetaling og kontonummer ser det ut til at innbetalingene for bruk øker noe.

Rødbergdagene og fjellstyrenes 100-års gave

Fjellstyret hadde stand med utdeling av villreinkort og salg av fjellstyrets bok på Rødbergdagene lørdag 27.06.20. I den forbindelse ble en av våre to gaveesker i forbindelse med fjellstyrenes 100 års jubileum lagt ut. Stefan Olsson var den heldige som fant gaveesken og får dermed gratis fiske i Øvre Numedal Statsallmenning i 100 år. Gratulerer så mye! 

Fjellstyret hadde godt med besøk gjennom hele dagen og vi har fått gode tilbakemeldinger på opplegget. Hallingdølen var tilstede og saken kan leses her(krever innlogging)


Trekningen av villreinjakta 2020

Da er trekningen av årets villreinjakt gjennomført. Se lister for henholdsvis Uvdal, Nore og Rollag. Det er ca 50 søkere pr liste som får tilbud om kort. Når tilbudet er mottatt har man 8 dagers betalingsfrist, er ikke kortet betalt innen fristen går tilbudet til de som står på ventelisten. Har alle på ventelistene fått tilbud og det fortsatt er kort igjen vil det bli gjennomført en trekning av utenbygdssøkere. 

NB: Husk betaling av jegeravgiften: https://www.brreg.no/jegerregisteret/

TREKNINGSLISTER:
UVDAL
NORE
ROLLAG