Fellingsresultat villreinjakta 2020

Årets villreinjakt har vært preget av mye vest- og sønnavær. Dette har resultert i lite med dyr i statsallmenningen og dertil lav felling. I tabellen under er fellingsresultatet angitt. Grunnet samjaktsavtalene med Ulvik SA og Buskerud Landbruksselskap er det som er felt og skåret kort på holdt utenfor ØNF sine egne resultat. Totalt så vil fellingsprosenten på våre egne kort ende på 19,9 %. Samlet sett med samjaktskort ender fellingsresultatet på 20,8 %. Til sammenligning ble det felt 89 dyr i fjor, noe som resulterte i en fellingsprosent på 28,9%.

Det ble felt og regsitrert 10 simler og 3 kalver i den utvida jaktperioden på ØNF sine kort.

 

ØNF

Ulvik

 B.Lanbrukssel.

Sum

Bukk 2,5+

16

 

2

18

Bukk 1,5

1

 

 

1

Simle 2,5 +

25

4

4

33

Simle 1,5

1

 

1

2

Bukkekalv

4

 

 

4

Simlekalv

4

 

1

5

Sum

51

4

8

63Hytteleie 2020

Da er fjellstyrets hytter åpnet for booking via inatur. Dette gjelder i perioden frem til villreinjakta 19.08 og etter 04.10. Gå til inatur for booking og bestilling. I villrein- og småviltjakta er hyttene forbeholdt jegere og evt garnfiskere.
De som ønsker å bestille hytte nå i jaktsesongen må sende en forespørsel til fjellstyret på epost: ovre.numedal@fjellstyrene.no eposten merkes med Hytteleie og hvem hytte det gjelder. Angi tidsrom for leien og antall personer. Til orientering vil det kunne påregnes noe lang behandlingstid da fjelloppsynet er mye til fjells på høsten. 
Fjellstyrets steinbuer står åpne og kan nyttes av de som ønsker det uten booking. I jakta har villreinjegerene, garnfiskere og småviltjegere fortrinnsrett til å bruke steinbuene. Steinbuene har enkel standard og brukere må ta med alt som trengs for renhold og såpe/ desinfeksjonsmiddel til eget bruk. 
På grunn av koronapandemien er det svært viktig at alle tenker personlig hygiene og vasker hytta godt før og etter bruk. Fjellstyret har satt ut vaskemidler og noe utstyr på hyttene men det er viktig at alle tar med selv til eget bruk.

Smittepresset på fjellstyrets hytter og buer er vurdert relativt lavt. For å redusere risikoen ytterligere ber vi alle leietakere følge råd og retningslinjer på helsenorge.no og fhi.no, samt råd og retningslinjer i dette informasjonsskrivet.

Før avreise:
Hvis du mistenker smitte før hytteoppholdet ikke oppsøk Fjellstyrets hytter og buer. Kontakt oss på, tlf 99109720

Under oppholdet:
Avslutt oppholdet og send oss snarest mulig et SMS-varsel eller ring oss på vår telefon nr. 99109720 slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.

Etter oppholdet, inntil 14 dager:
send snarest mulig et SMS-varsel eller ring oss på vår telefon nr. 99109720 slik at vi kan redusere risiko for at andre leietakere skal bli smittet.

Forholdsregler ved ankomst og avreise
ved ankomst til hytta vask alle berøringsflater (håndtak og lignende). Bruk helst engangsklut med såpe og vann.
Ta med deg engangskluter, såpe, engangsutstyr for bespisning og toalettpapir. Ta med koppehåndkle, oppvaskkluter, laken og putevar da det ikke er tilrådelig med felles bruk av det som er på hyttene.

Ønsker du å bruke hånddesinfeksjon, må du ta med dette selv

ved avreise fra hytta, gjør ordinært renhold med såpe og vann. Husk spesielt vask av alle berøringsflater (håndtak, armlener og lignende)

Rødbergdagene og fjellstyrenes 100-års gave

Fjellstyret hadde stand med utdeling av villreinkort og salg av fjellstyrets bok på Rødbergdagene lørdag 27.06.20. I den forbindelse ble en av våre to gaveesker i forbindelse med fjellstyrenes 100 års jubileum lagt ut. Stefan Olsson var den heldige som fant gaveesken og får dermed gratis fiske i Øvre Numedal Statsallmenning i 100 år. Gratulerer så mye! 

Fjellstyret hadde godt med besøk gjennom hele dagen og vi har fått gode tilbakemeldinger på opplegget. Hallingdølen var tilstede og saken kan leses her(krever innlogging)


Trekningen av villreinjakta 2020

Da er trekningen av årets villreinjakt gjennomført. Se lister for henholdsvis Uvdal, Nore og Rollag. Det er ca 50 søkere pr liste som får tilbud om kort. Når tilbudet er mottatt har man 8 dagers betalingsfrist, er ikke kortet betalt innen fristen går tilbudet til de som står på ventelisten. Har alle på ventelistene fått tilbud og det fortsatt er kort igjen vil det bli gjennomført en trekning av utenbygdssøkere. 

NB: Husk betaling av jegeravgiften: https://www.brreg.no/jegerregisteret/

TREKNINGSLISTER:
UVDAL
NORE
ROLLAG

Feil på søknadsskjema for småviltjakt

Det har skjedd en teknisk feil på den gamle hjemmesiden til Fjellstyret.
De som har sendt søknad på småviltjakt  etter ca 10.februar og ikke har mottatt automatisk kvittering
må sende fjellstyret en ny søknad pr epost: ovre.numedal@fjellstyrene.no innen 15.05.2020
Vi beklager dette- og håper at de dette gjelder sender oss en ny søknad.
INFORMASJON FJELLSTYRET TRENGER PÅ SØKNADEN ER:
Navn: 
Fødselsår: 
Fødselsdato: 
Adresse: 
Tlf:
E-post:
Jaktområde: 
Jaktperioden fra: 
til: 
Kryss av her dersom du jakter uten hund: 
Kryss av her dersom du skal jakte med hund: 

1. Småviltjakta er delt inn i fire områder:
I. Halne/Hein
II. Bakketjønn/Rauhelleren
III. Lågaros
IV. Hette

2. Jaktsesongen er delt inn i disse jaktperiodene (JP):
JP0: 10.9.-14.9. (uten hund)
JP1: 15.9.-20.9.
JP2: 21.9.-27.9.
JP3: 28.9.-4.10.
JP4: JP2 eller JP3 + 5.10-30.11
JP5: Sesongkort (15.9.-30.11)