Lavvo Langavatnet

Fjellstyre vil sette opp ein lavvo ved Langavatnet sommarsesongen, som står til fri bruk for fiskarar, jegerar og andre brukarar av fjellet. Det er mogleg å nytte båt på Langavatnet så ein kan ta med seg ved. Koordinatane for plassering av lavvoen i 2020 kjem her.....

Det er gratis å disponere lavvoen, men om de ynskjer å betale nokre kroner for bruken kan de sette inn nokre kroner på konto: 3450 24 08072