Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar og fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Ta kontakt med fjellstyret dersom du har innspel til sakene.
Fjellstyret minner om at styremøtene er opne for tilhøyrerar! 
Tidspunkt: Tysdag 28.3.23 – kl 18:00    Stad: Banken

Saker til styremøtet:

Sak 13/23: Meldingssaker
Sak 14/23: Eventuelt/informasjon hendingar sidan førre møte
Sak 15/23: Høyring villreinkvote og tiltak Hardangervidda 2023
Sak 16/23: Status dugnad, hytter og stølar
Sak 17/23: Utmelding av Røldal Grendahus SA
Sak 18/23: Rypejakt/småviltjakt 2023/24
Sak 19/23: Organisering av søknad til reinsløyver 2023


Link til sjølve møteinnkallinga under:
Førebels møteplan i 2023:
Fjellstyret gjer merksam på at planen berre er veiledane. Det vil heilt sikkert verte endringar!