Ullensvang fjellstyre har løyve til inntil 10 turar med traktor på slepa Sandhaug-Hansbu i tidsrommet 17. august til og med 26. august.

Dei som ynskjer å køyra sender ein e-post til ullensvang@fjellstyrene.no innan 20. juli med fyljande info:

- Namn og telefonnummer til sjåfør

- Registreringsnummer på traktor

- Tidspunkt for tur/retur så nøyaktig som råd er

Tildeling av turar blir gjort straks etter 20. juli.

Ta kontakt med sekretær Steinar Lund på e-post ullensvang@fjellstyrene.no eller telefon 482 70 778 ved spørsmål.