Hytter Ullensvang fjellstyre

Ullensvang fjellstyre har fleire hytter i Ullensvang statsallmenning som er sett opp til bruk for jegerar og fiskerar. Hyttene blir leigd ut i perioden 15. juni - 31. oktober.
Utleige av hyttene i 2020:
Ordning for utleige av hyttene i 2020 blir avklart i løpet av våren. Info om dette kjem på nettsida så snart det er noko å melde. Fjellstyret vil gi ein førerett til innanbygdsbuande, så det vil bli ein runde med tildeling til innanbygdsbuande før det blir opna for booking via Scanatura. 

Dersom du allereie no veit kor tid du ynskjer å leige ei av hyttene, kan du sende ein e-post til ullensvang@fjellstyrene.no om dette (gjeld både innanbygdsbuande og utanbygdsbuande), så noterer me oss ynskjet.

Sjå info om kvar hytte under (salsside ikkje aktiv!):

Avbestilling:
Dersom det kjem noko i vegen slik at du ikkje kan nytta deg av leiga, har fjellstyret fyljande avbestillingsordning:
  • Ved avbestilling inntil 30 dagar før opphaldet blir 90% av summen refundert
  • Ved avbestilling inntil 21 dagar før opphaldet startar blir 50 % av summen refundert
  • Ved avbestilling 20 dagar eller mindre før opphaldet blir det ikkje gitt refusjon
Ta kontakt med fjellstyret på e-post ullensvang@fjellstyrene.no ved avbestilling.


Har du spørsmål om utleige av hyttene er det berre å ta kontakt med sekretær Steinar Lund på tlf. 482 70 778 eller e-post ullensvang@fjellstyrene.no.