Hytter Ulvik Fjellstyre


Ulvik Fjellstyre eig og driftar 9 hytter og steinbuer i Ulvik Statsallmenning.
Dei fem fjellstyrehyttene er låste, for tinging kontakt Harald Normann Andersen 90 21 36 85 . Tre av steinbuene står opne og ei er låst.
 
Ei av hyttene, Finsebu, ligg berre nokre hundre meter frå Finse stasjon, har innlagt straum og heller høg standard. Til hytta høyrer naust med garn og båt i Finsevatn. For booking sjå Inatur.no

Ei steinbu ligg i Lengjedalen aust for Finse, dei andre hyttene ligg i områda mellom Finse og Ulvik ( Osafjellet ), alle er utstyrt med ved og gass.
 
Meire om dei ulike hyttene kan du lese her