Fiske i Rauland Statsallmenning

Fiskekort for stong og isfiske blir selt som:

3 dagars kort              kr. 60,-

Vekekort                    kr.100,-

Årskort                       kr.300-,

Det blir også selt sams fiskekort med Vinjes avdeling av Hardangervidda grunneigarsamskipnad (HG).

Utsalstader:     

Inatur.no (Rauland Statsallmenning)

Inatur.no (Fellesfiskekort HG Vinje)

                     

 

Gode fiskevatn i Rauland Statsallmenning

Navn Fiske Fiskemåte
Hokkebrotvatnet    fin fisk, snitt rundt 5 hg, vanleg med fisk over 1 kg. sluk, spinnar, mark
Kolsnutgryslene    vanleg med fisk mellom 1 og 2 kg sluk, spinar, fluge ved vaking
     

Garnfiske for innanbygdsbuande

Har du allmenningsrett, dvs er busett i gamle Rauland kommune, kan du fiske med garn. Vilkåra er at du løyser fiskekort for stongfiske. Då kan du fiske med fem garn i alle vatn. Det vert oppmoda om å nytte varierande maskevidder.