Raudåna - oppsynshytta

Hytta er utstyrt med ved, propan og naudsynt kjøkenutstyr. 

Hytta har to sengeplassar.

Tilgang til båt i Kvennsjøen.

Denne hytta blir ikkje leigd ut i reinsjakta, då ho blir brukt av jaktoppsynet. Sjå sidene for den andre hytta på Raudåna for leige i denne perioden.

110,- per seng/døgn

Nøkkelen til hytta ligg i ein kodeboks ved inngangsdøra. Koden til boksen får du i kvitteringa når du har betalt for leiga.

Kartlenke

Kartreferanse UTM-sone 32: 6659170 399693

NB! Når du har betalt for leiga får du tilsendt to e-postar som kvittering. Lenke til dokumentet med koden til nøkkelboksen er i den eine e-posten. Sjekk spamfilteret viss du ikkje finn den e-posten!