Ullensvang statsallmenning

Ullensvang statsallmenning (819 000 km2) ligg i Ullensvang kommune i Hardanger. Området blir forvalta av Ullensvang fjellstyre.

Ullensvang statsallmenning ligg på vestre deler av Hardangervidda. Det meste av arealet ligg i Hardangervidda nasjonalpark. Dei mest vanlege innfartsårene er Valldalen og Haukeliseter i sør (frå E134), og Tinnhølen i nord (frå Rv. 7).