Hytter Odda fjellstyre

Odda fjellstyre eig og driftar tre husvære i Ullensvang statsallmenning: Belebu, Bjørnavassbu og Langavassbu. Desse hyttene er sett opp til bruk for jegerar og fiskarar. 

Ta kontakt med fjellstyret på e-post odda@fjellstyrene.no eller tlf. 482 70 778 for leige av hyttene i ledige periodar i sommar og haust.
Meir info om hyttene

Holmavatnet - ny hytte i 2019 - bestill leige her!

 Prisar 2019 Pris pr. døgn
pr. person*

Pris pr. døgn ved
utleige av
heile hytta*
Langavassbu 100 400 
Bjørnavassbu 100 400 (pr. del m. 4 senger)
Belebu stor del 100 400
Belebu liten del 100 200

*50% tillegg for utanbygdsbuande