Hytter Odda fjellstyre

Odda fjellstyre eig og driftar tre husvære i Ullensvang statsallmenning: Belebu, Bjørnavassbu og Langavassbu. Desse hyttene er sett opp til bruk for jegerar og fiskarar. 

Info om utleige i 2020 kjem så snart det er klart, truleg i slutten av mars.