Hytter Odda fjellstyre

Odda fjellstyre eig og driftar tre husvære i Ullensvang statsallmenning: Belebu, Bjørnavassbu og Langavassbu. Desse hyttene er sett opp til bruk for jegerar og fiskarar. Info om utleige blir lagt ut på denne sida.

Tildeling hytteleige sommar 2019 (fram til jaktstart):

 Meir info om hyttene

 Prisar 2019 Pris pr. døgn
pr. person*

Pris pr. døgn ved
utleige av
heile hytta*
Langavassbu 100 400 
Bjørnavassbu 100 400 (pr. del m. 4 senger)
Belebu stor del 100 400
Belebu liten del 100 200

*50% tillegg for utanbygdsbuande