Reinsjakt for innanbygdsbuande i Odda kommune

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. På Ullensvang statsallmenning kan alle som er busett i Norge søkje om reinsjakt. Tildelinga av kort skjer etter trekking. Innanbygdsbuande har fortrinn i tildelinga. Odda fjellstyre har stort sett ikkje nok kort til at det blir tildelt kort til utanbygdsbuande. Utanbygdsbuande som ynskjer å søke om reinsjakt på Ullensvang statsallmenning kan søkje om kort hjå Ullensvang fjellstyre på denne sida.


Reinskort 2019: 

Fjellstyret har gjennomført trekking av reinskorta. Trykk her for å sjå trekkingsresultatet.

(Trykk her for trekkingsresultatet sortert alfabetisk etter etternamn)

Dei som ynskjer å ta i mot kort betalar inn til Odda fjellstyre sin konto 3658.07.59216 innan måndag 1. juli 2019. Skriv i merknadsfeltet kven du betalar for.
Dei som er tildelt to kort kan velje å ta ut berre eit kort, og betalar då 1.900,- i staden for 3.800,-


Dette dokumentet inneheld all info om jakta 2019. Merk at det vil bli presisert ordningar for samjakt med andre statsallmenningar når det er klart. 


Fredingssone nord


Fredingssone sør