Småviltjakta høsten 2021: Taksering og tilleggskort

Fjellstyret har nettopp fått resultatene fra årets taksering. Tallene viser en estimert tetthet på 44.4 rype/ km2 med en kyllingproduksjon på 5,6. Tallene viser en nedgang fra fjorårets resultat men kyllingproduksjonen har økt. Samlet sett er dette gode nyheter og underbygger vårens og sommerens observasjoner av fugl i fjellet.

Fjellstyret har lagt ut noen få ekstrakort for salg frem til 05.10 i alle jaktfeltene. Det åpnes videre for salg av dags og ukeskort i perioden fra 05.10 til 30.11.  Fjellstyrets hytter er åpnet for booking etter villreinjakta og kan bestilles frem til 30.11. SALGSSTART ER TIRSDAG 24.08.21 KL 0900

Lykke til årets småviltjakt- husk å rapporter fellingsresultatene.

Fjellhilsen

Øvre Numedal Fjellstyre

Link til salgssiden på inatur.no: 

Jaktfelt 1:

https://www.inatur.no/jakt/5f3d10527822be0003d030ea/jaktfelt-1-halne-hein-innenfor-ovre-numedal-statsallmenning

Jaktfelt 2:

https://www.inatur.no/jakt/5f3d16827822be0003d031be/jaktfelt-2-tinnholen-bakketjonn-innenfor-ovre-numedal-statsallmenning

Jaktfelt 3:

https://www.inatur.no/jakt/5f3d18017822be0003d031ef/jaktfelt-3-lagaros-innenfor-ovre-numedal-statsallmenning

Jaktfelt 4:

https://www.inatur.no/jakt/5f3d19967822be0003d0322d/jaktfelt-4-hetteomrade-innenfor-ovre-numedal-statsallmenning

Alle tilbud:

https://www.inatur.no/sok/smaavilttilbud?q=%C3%B8vre%20numedal%20statsallmenning&f=%5B%7B%22felt%22%3A%22type%22%2C%22sokeord%22%3A%22smaavilttilbud%22%7D%5D&ledig=true&p=0

Innenbygdsboende(med bostedsadresse siste året i Rollag, Nore og Uvdal eller Dagali og Søre Skurdalen)

https://www.inatur.no/jakt/5eec55ad189c6100032ad381/smaviltjakt-for-innenbygdsboende-ovre-numedal-statsallmenningPublisert/ published: 23-08-2021