Søknad om hytte for innenbygdsboende

Fjellstyret åpner for at innenbygdsboende kan forhåndsbestille hyttene før de åpnes for utleie for sommersesongen via inatur.no. Søknadsfristen er 01.06. Søknad sendes på epost og merkes med: Søknad på hytte

ovre.numedal@fjellstyrene.no

I villreinjakta vil det kjøres eget opplegg som sikrer jegerne tilgang på hytte. De som tar ut kort vil få tilsendt informasjon om dette.

I småviltjakta kan man søke på ukesleie på hyttene Bakketjønn, Ribbohæ, Kolven, Grønenuten- P1: 09-14.09, P2: 14-20.09, P3: 20- 27.09, P4: 27-04.10Publisert/ published: 12-04-2021