Møteboka fra styremøte 09.11.2020

Fjellstyret holdt styremøte på Rødberg Hotell den 09.11.20. 

Følgende saker ble behandlet på møtet:

Sak 29/20: Meldinger
Sak 30/20: Status økonomi
Sak 31/20: Evaluering småvilt og villreinjakta
Sak 32/20: Utvidet rypejakt 2021 og åpning av jaktkort på smårovvilt
Sak 32/20: Eventuelt

Møteboka kan ses i sin helhet her:  -Møtebøker Øvre Numedal

Publisert/ published: 16-11-2020