Rapportering etter årets jakt og fiskesesong

Da nærmere årets jakt- og fiskesesong seg slutten for mange av våre brukere. Fjellstyret ber om at alle som har krav om å rapportere gjør dette så fort som mulig.

SMÅVILT: De som har fått tildelt jaktkort pr post må sende jaktrapport etter endt sesong pr epost til ovre.numedal@fjellstyrene.no eller pr post til Øvre Numedal Fjellstyre. Postboks 51, 3631 Rødberg. Fra neste år må alle søke på småviltjakt via inatur(søknadsbasert), det vil komme mer informasjon om søknadsfrist etc på hjemmesiden og facebooksiden vår i løpet av vinteren.

De som har kjøpt småviltkort på inatur må sende rapport via inatur sin side. 

VILLREINJEGERE: Kortene skal sendes til Øvre Numedal fjellstyre, Postboks 51, 3631 Rødberg eller legges i fjellstyrets postkasse utenfor Skue sparebank på Rødberg senest fem dager etter jaktslutt. Dette gjelder alle kort uavhengig av om de er brukt eller ikke. Husk å returner ubrukte prøvesett for CWD.

Husk at alle brukte eller ubrukte kjøreløyver også skal returneres til: Viken Tilsynsutvalg, N&U kommune. Sentrum 16, 3630 Rødberg innen 10.10.2020

FISKE: Alle som har løst garnfiskekort må rapportere årets fangst. Sendes pr epost til: ovre.numedal@fjellstyrene.no Frist for rapport er 10.10.2020Publisert/ published: 29-09-2020