Rypejakta 2020

Fjellstyret har bestemt at det før sommeren skal deles ut en grunnkvote av kort til årets sesong for småviltjakta. 

Det har knytta seg endel usikkerhet denne våren til forholdene i fjellet. Med 2015 som "bakteppe," har vi frykta en dårlig situasjon for rypa også dette året. I 2014 hadde vi greit med fugl og det var optimisme mot 2015. Så ble det svært sein smelting og snøen ble liggende til langt ut på sommeren. Følgen ble en kollaps i rypebestanden og fjellstyret freda sine områder. 

Derfor har vi fulgt nøye med i utviklinga den siste måneden. Og har tro på at forholdene har vært såpass gode at vi mener det er forsvarlig å regne med en tilnærma normal klekking. Særlig øst på Hardangervidda har smeltinga gått svært raskt de siste dagene. Selvsagt kan vi fortsatt få ekstremt vær som endrer vårt håp om et tredje rypeår på rad med god bestand, men fjellstyret har valgt å gjøre en innsats nå slik at mange vil få et tilbud i løpet av 14 dager. 

Men vi gir såpass lang frist på betalingen som til 20. aug. Dermed kan jegerne selv avstå fra tilbudet om de mener at de ikke ønsker å jakte på Øvre Numedal statsallmenning. For innen den tid har vi takseringresultatet klart. 

Videre forløp av tildelingen vil foregå via INatur. Når takseringresultatet foreligger og betalingene er registrert, vil kontoret legge ut videre tilbud. Selvsagt sett i lys av hvordan årets jakt blir vurdert. Vi håper alltid at det blir et godt rypeår og at vi igjen kan tilby alle jakt etter 28.9. Selv om du ikke har fått ditt første ønske oppfylt, kan oktober være en flott måned å jakte i. 

For innenbygds vil det bli åpnet en salgsside på inatur etter sommerferien- det legges ut informasjon når siden åpnes for salg.Publisert/ published: 26-06-2020