Ullensvang Fjellstyre sine oppgåver

Ullensvang Fjellstyre er sett til å forvalte Ullensvang Statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Fjellstyret. Det vert og gjort mange vedtak som gjeld allmenningen av Fellesstyret for Ullensvang SA. Desse møtebøkene finn du og her. For informasjon knytt til Odda Fjellstyre trykk her.