Jakttilbod hjå Odda fjellstyre

Odda fjellstyre og Ullensvang fjellstyre disponerer reinsjakt kvar for seg. Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning disponerer jakt på småvilt.
Fellingsresultat 2019:
Odda fjellstyre HA 281 
Felt:90
Kvote:191
Fellingsprosent:47,1 %