Jakttilbod hjå Odda fjellstyre

Odda fjellstyre og Ullensvang fjellstyre disponerer reinsjakt kvar for seg. Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning disponerer jakt på småvilt. 

Søknad om reinskort 2019 - frist 2. mai

Søknad om reinskort skal sendast til odda@fjellstyrene.no innan 2. mai 2019. Søknaden SKAL innehalde:

- namn på søkjar

- adresse

- telefonnumer

- fyrstegongsjegrar 16-19 år opplyser om det i søknaden, i lag med fødselsdato

 

Villreinjakt Innanbygds