Jakttilbod hjå Odda fjellstyre

Odda fjellstyre og Ullensvang fjellstyre disponerer reinsjakt kvar for seg. Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning disponerer jakt på småvilt. 

Fjellstyret har gjennomført trekking av reinskorta 2019. Trykk her for å sjå trekkingsresultatet.

(Trykk her for trekkingsresultatet sortert alfabetisk etter etternamn)


Dei som ynskjer å ta i mot kort betalar inn til Odda fjellstyre sin konto 3658.07.59216 innan måndag 1. juli 2019. Skriv i merknadsfeltet kven du betalar for.

Dei som er tildelt to kort kan velje å ta ut berre eit kort, og betalar då 1.900,- i staden for 3.800,-

Reguleringar under jakta 2019:

Dette dokumentet inneheld all info om jakta 2019. Merk at det vil bli presisert ordningar for samjakt med andre statsallmenningar når det er klart. 

Fredingssone nord

Fredingssone sør

Villreinjakt Innanbygds