Møtebøker Røldal Fjellstyre


Her vert alle møtebøker med vedtak gjort av fjellstyret lagt ut. Vedtaket kan påklagast innan tre veker frå kunngjering, jfr forvaltningslova. Reglar om klageadgang finn du i forvaltningslova §§29 til 31.
Dersom du ynskjer innsyn i andre dokument tilknytt sakshandsaminga-ta kontakt med fjellstyrekontoret.

2019

Møtebok 200219 (250219)

Møtebok 250319 (270319)

Møtebok 200519 ( 270519 )

Møtebok 120619 (100719)

Møtebok 180619 (100719)

2018
Møtebok 280518 (040618)
Møtebok 260218 (050318)

Møtebok 030718 (130718)

Møtebok 060918 (150918)

Møtebok 140918 (150918)

Møtebok 291018 (301018)


2017
Møtebok 04.12.2017 (131217)