Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar og fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Ta kontakt med fjellstyret dersom du har innspel til sakene.


Tidspunkt: Måndag 12.06.19 klokka 16.30
Stad: Biblioteket
Saker til styremøtet
Sak 26/19: Referat og meldingar

Sak 27/19: Høyringsuttale - Regional plan for Hardangervidda 2019-2035
Sak 28/19: Ulevåbotn - framdrift
Sak 29/19: Oppheving av fredingssoner i reinsjakta 2019
Sak 30/19: Rypejakta 2019/2020
Sak 31/19: Røldalsmarknaden