Kunngjeringar om planlagde styresaker

Fjellstyret pliktar og fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Ta kontakt med fjellstyret dersom du har innspel til sakene.
Saker til neste møte i Fjellstyret:

Tidspunkt: Måndag 12.06.19 klokka 16.30
Stad: Biblioteket
Saker til styremøtet
Sak 26/19: Referat og meldingar

Sak 27/19: Høyringsuttale - Regional plan for Hardangervidda 2019-2035
Sak 28/19: Ulevåbotn - framdrift
Sak 29/19: Oppheving av fredingssoner i reinsjakta 2019
Sak 30/19: Rypejakta 2019/2020
Sak 31/19: Røldalsmarknaden