Møtebøker Ulvik

Her vert alle møtebøker med vedtak gjort av fjellstyret lagt ut. Vedtaket kan påklagast innan tre veker frå kunngjering, jfr forvaltningslova. Reglar om klageadgang finn du i forvaltningslova §§29 til 31.

 

 Møtebøker 2016     Møtebøker 2017    Møtebøker 2018  

Møtebøker 2019 

 
 Møtebok 09.02.16  Møtebok 23.01.17  Møtebok 19.03.18  Møtebok 18.02.19  
 Møtebok 24.05.16  Møtebok 20.03.17  Møtebok 28.06.18    
 Møtebok 09.11.16  Møtebok 10.08.17  Møtebok 12.11.18    
 Møtebok 14.12.16  Møtebok 19.12.17